Objednávka produktu 

Pokud je jméno a příjmení zaměstnance delší než 20 písmen, bude karta daného zaměstnance obsahovat první písmeno jména a celé příjmení.

Počet šekových knížek
Počet kuponů v šekové knížce
Nominální hodnota
Celková cena