Thank you for using the Trial Version of Telerik UI for ASP.NET AJAX to build more powerful applications faster. Purchase the Commercial Version now to get access to all product updates and the Telerik expert support. Extranet – beze smlouvy
Objednávka produktu 

Pokud je jméno a příjmení zaměstnance delší než 20 písmen, bude karta daného zaměstnance obsahovat první písmeno jména a celé příjmení.

Počet obálek
Počet kuponů v obálce
Nominální hodnota
Celková cena