Objednávka produktu 

Pokud je jméno a příjmení zaměstnance delší než 20 písmen, bude karta daného zaměstnance obsahovat první písmeno jména a celé příjmení.

Počet obálek
Počet kuponů v obálce
Nominální hodnota
Celková cena